Stocka Publishing AB

Kommentarer inaktiverade för Stocka Publishing AB

Christer Sundgren

Christer Sundgren

Andreas Sundgren

Andreas Sundgren

Stocka Publishing startades 2004 och drivs idag som ett aktiebolag med Christer Sundgren som styrelseord-förande och VD. I styrelsen ingår också Andreas Sundgren och Ulla Sundgren.

Vi har mångårig erfarenhet från bl.a. Atlas Copco i Sverige, Canada och Österrike samt Jonsered Cranes AB i Hudiksvall  med att ta fram marknads-föringsprodukter  och teknisk dokumentation.

Vi ser med tillförsikt på framtiden och vår företagsidé är att bistå stora som små företag
med att ta fram:

 • produktkataloger
 • broschyrer
 • visitkort och logotypes
 • affischer
 • OH-presentationer mm.
 • Vi hjälper även till med att göra instruktionsböcker/video och reservdelslistor för det tekniskt inriktade företaget.
 • Vi fotograferar och anpassar bilderna för beställarens användningsändamål.

Förutom reklam- och teknikdelen ger vi idag ut tre annonsblad till drygt 22 000 hushåll och företag i Hudiksvalls tätort, Nordanstigs kommun och Delsboområdet. 2004 startades Nordanstigarn och ca två år senare annonsbladet Dellenbygden. I september 2010 var det dags för ett nytt annonsblad, Glada Hudikbladet. Nordanstigarn ges ut två gånger per månad och Dellenbygden samt Glada Hudikbladet en gång per månad. Med ett lämpligt format och glättat papper med bra tryck som känns bra i handen och ger ögat och bilden rättvisa har bladen funnit sin publik och nisch. Bladen utnyttjas av företag, kyrkan, föreningar och privatpersoner för att nå ut med sitt budskap till ett överkomligt pris. Varför skall man annonsera i Dellenbygden, Glada Hudikbladet och Nordanstigarn?

 • Bladen delas ut till ALLA hushåll och företag på resp. ort.
 • Ett lämpligt format med glättat papper för att  bilder och text skall visas på bästa sätt.
 • Bladen ligger framme längre på ”köksbordet” och därigenom exponeras annonsörens
  budskap längre tid.
 • Annonsörens annons försvinner inte bland mängden av övrig information. Det behövs inte
  en stor och dyr annons för att meddelandet skall gå fram till läsaren.
 • Priset för en annons i Nordanstigarn, Glada Hudikbladet och Dellenbygden är också en
  bidragande positiv faktor.  Man får mer utrymme för en relativ låg kostnad.

SÅ TVEKA INTE! GÖR SOM MÅNGA ANDRA, ANNONSERA I DELLENBYGDEN, GLADAHUDIKBLADET OCH NORDANSTIGARN.
MED EN ANNONS I DE TRE BLADEN SAMTIDIGT SÅ NÅR DU UT TILL DRYGT
22 000 HUSHÅLL OCH FÖRETAG.

E-mail

.